För möjligheten att utnyttja vår egen squashbana krävs endast att du är medlem, det ger dig rätten att per medlem boka en squashtid i veckan